Witamy w FoodStop

FoodStop to aktualnie 3 sklepy o ??cznej powierzchni przekraczaj?cej 1200 m2. Pierwszy z nich powsta? ju? w 2010 r. Zainteresowanie i zaufanie, jakimi obdarzyli nas klienci sprawi?o, ?e mogli?my rozwija? swoj? dzia?alno??. Dzi? pochwali? mo?emy si? nie tylko kilkuletnim sta?em, lecz tak?e zadowolonymi klientami ch?tnie wracaj?cymi do nas po ?wie?e i smaczne produkty spo?ywcze.

Czym wyr??niamy si? w?r?d innych sklep?w, oferuj?cych m.in. polskie produkty spo?ywcze? W FoodStop zakupi? Pa?stwo najlepsze wyroby przez ca?y tydzie?. Od samego pocz?tku stawiali?my na szeroki i zr??nicowany asortyment. Na naszych p??kach posiadamy ??cznie ok. 12 tys. r??norodnych produkt?w. W?r?d tych znajd? Pa?stwo: w?dliny na wag?, ?wie?e mi?so, produkty garma?eryjne, napoje, warzywa i owoce, mro?onki, nabia? i chemi?. Posiadamy r?wnie? dzia? z alkoholami, aktualnie sk?adaj?cy si? z ok. 300 r??norodnych wyrob?w, z kt?rych cz??? ?wietnie nadaje si? na upominek.

W FoodStop nie sprzedajemy wy??cznie polskiej ?ywno?ci. Wychodzimy z za?o?enia, ?e warto pr?bowa? bogactwa smak?w innych kuchni. Z tego wzgl?du w?r?d dost?pnego asortymentu znajd? Pa?stwo r?wnie? najlepsze produkty z Czech, S?owacji, Litwy, Rumunii, Rosji, W?gier czy Chin. Ich zakup pozwoli na przygotowanie lub urozmaicenie smak?w przygotowanych potraw.

Poza szerokim asortymentem spe?niaj?cym oczekiwania naszych klient?w, FoodStop to r?wnie? jeden z wi?kszych pracodawc?w. Aktualnie nasza za?oga liczy 50 wykwalifikowanych pracownik?w. To w?a?nie oni ka?dego dnia dbaj? o to, by mogli Pa?stwo nabywa? ?wie?e, smaczne i zdrowe produkty w atrakcyjnych cenach.
Dostawy produkt?w z Polski odbywaj? si? do 4 razy w tygodniu: w niedziel?, wtorek, czwartek i pi?tek. Wszystko po to, by na Pa?stwa sto?ach go?ci?y zawsze ?wie?e, pachn?ce i pyszne produkty.

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

7days.pngDANONE.pngbobovita.png

Food Stop Southampton Delicatessen

153 Bitterne Road West

Southampton, So18 1BH

Godziny otwarcia

pon - sob 600 - 2300; nie 700 - 2200

FoodStop Parkstone Delicatessen

380 Ashley Road

Poole BH149DQ

Godziny otwarcia

pon - sob 600 - 2300; nie 1200 - 1800

POLISH SUPERMARKETS LTD

UNIT 30, MOUNT PLEASANT INDUSTRIAL ESTATE,
MOUNT PLEASANT ROAD, SOUTHAMPTON, SO14 0SP

VAT NO 989 8910 30
REGISTRED NUMBER 07134600

Food Stop Cardiff Delicatessen

158 Penarth Road

CF11 6NJ, Cardiff

Godziny otwarcia

pon - nie 800 - 2100